nieuws

23 apr 2001, 00:12

Gronings bedrijf ontwikkelt nepmest

Een loonbedrijf in het Groningse Meeden heeft nepmest ontwikkeld. Dit mengsel van water en organische stofjes, dat erg lijkt op koeienmest, is een uitkomst voor bieten- en worteltelers. Die mogen geen gewone mest uitrijden vanwege mond- en klauwzeer, maar hebben op hun land enorme last van verstuiving.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vooral boeren in de Veenkoloniën vreesden een mislukte oogst als gevolg van de wind. Zij mogen in normale omstandigheden mest uitrijden op het land om grond en zaad op hun plek te houden, maar door de mkz-crisis mag er nu alleen worden geïnjecteerd. De nepmest, die wel mag worden uitgereden, is volgens J. Oldengarm van het loonbedrijf een goede vervanger. ,,De structuur lijkt erg op die van echte mest, en het spul verteert zeer langzaam’’ vertelt hij.
Het precieze recept voor de kunstmest wil het bedrijf niet prijsgeven.