nieuws

14 jun 2002, 00:12

Groningers willen spoorbrug Van Starkenborgh behouden

Vijf Groningers willen dat de oude spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal behouden blijft voor de stad. De initiatiefnemers vinden dat de spoorbrug elders in de stad een nieuwe plek moet krijgen. Wethouder Smink is enthousiast over het idee en is bereid mee te denken over een nieuwe locatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Door de spoorverdubbeling tussen Groningen en Sauwerd en de daarmee gepaard gaande plaatsing van een nieuwe brug, is de oude brug uit de jaren dertig binnenkort overbodig. De initiatiefnemers gaan de komende periode samen met de gemeente onderzoeken of het financieel haalbaar is om de brug op een andere locatie te plaatsen. Hiervoor moet de brug in ieder geval worden aangekocht, uitgetakeld, en getransporteerd. Ook moet een tijdelijke opslagplaats worden gevonden.
Als mogelijk nieuwe locaties zijn Meerstad en Europark genoemd. De brug zou hier als fiets- of voetgangersbrug dienst kunnen gaan doen. Eind augustus maken de initiatiefnemers bekend of het haalbaarheidsonderzoek positief heeft uitgepakt.