nieuws

10 dec 2013, 10:10

Groningers sterven gemiddeld zes maanden eerder: meer rokers en drinkers

Groningers sterven gemiddeld zes maanden eerder: meer rokers en drinkers

De levensverwachting bij de geboorte van een Groninger ligt zes maanden lager dan die op landelijk niveau. Dat Groningers gemiddeld iets jonger dood gaan heeft alles te maken met roken en alocoholgebruik, zo meldt de GGD.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer Groningers zijn sinds 2010 gaan roken. Het overmatig alcoholgebruik onder zowel jongeren als volwassenen is echter afgenomen. Dit staat in het vierjaarlijkse ‘Gezondheidsprofiel’ van GGD Groningen. Dit profiel bevat veel informatie over leefstijl, gezondheid en gebruik van de zorg. Het is mede gebaseerd op de antwoorden van 8.500 volwassenen en jongeren uit de provincie Groningen.

 

Ruim 75 % van de Groningers zegt een goede gezondheid te hebben. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde. De levensverwachting bij de geboorte van een Groninger ligt echter 6 maanden lager dan die op landelijk niveau. Dit verschil is de afgelopen jaren toegenomen. In de provincie Groningen overlijden meer mensen aan kanker en hartinfarcten dan gemiddeld in Nederland. Beide doodsoorzaken hangen nauw samen met leefstijl.

 

Roken


Tussen 2010 en 2012 is het aandeel rokers onder volwassenen weer licht toegenomen tot 25 %. De afgelopen 20 jaar was het percentage rokende volwassenen echter gedaald van 39% in 1990 tot 24% in 2010. Ook jongeren in het voortgezet onderwijs roken weer meer dan in 2008. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat het gebruik van cannabis onder jongeren én volwassenen de afgelopen jaren is toegenomen.

 

Alcohol

Minder jongeren onder de 16 jaar drinken alcohol. En de jongeren die alcohol drinken, drinken minder dan vier jaar geleden. Volwassenen in onze provincie drinken meer overmatig dan gemiddeld in Nederland. Het overmatig alcoholgebruik door volwassenen is echter wel afgenomen in de afgelopen 6 jaar.

 

Overgewicht


Het percentage Groningers met overgewicht stabiliseert zich sinds 2010 rond 49%. Dit is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde. Tussen 2006 en 2012 zijn volwassenen wel meer gaan bewegen.

 

Meer weten?


Lees het gezondheidsprofiel op: http://ggd.groningen.nl/gezond-leven/gezondheidsenquete