nieuws

10 feb 2011, 21:09

Groningers richten Energiebedrijf van de toekomst op: thuis energie opwekken

De Natuur- en Milieufederaties, waaronder die van Groningen, en Stichting Doen richten samen het energiebedrijf van de toekomst op: We Generate. Dit wordt het eerste energiebedrijf dat het voor de klant mogelijk maakt zelf groene energie op te wekken en energie te besparen. Met steun van 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij kunnen zij aan de slag met lokale duurzame energie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 Kleine duurzame energiebedrijven zijn op dit moment in opkomst in Nederland. Met We Generate kunnen deze initiatieven uitgroeien tot duurzame energie-opwekkers.

Dit energiebedrijf maakt mogelijk wat consumenten willen: zelf energie opwekken met zonnecellen, zonneboilers en windnokturbines en energie besparen met isolatie en LED-verlichting. Dit wordt het eerste energiebedrijf dat samen met haar klanten groene energie opwekt door opwekking thuis en in de buurt.

Siegbert van der Velde van de Natuur en Milieufederatie Groningen: “Het is een prachtkans om gezamenlijk te werken aan de oprichting van lokale energiecoöperaties die 100% lokaal opgewekte duurzame energie leveren. Het streven is dat in 2015 meer dan 100.000 huishoudens in Nederland energieneutraal zijn.

De Natuur en Milieufederatie Groningen wil zich in eerste instantie richten op de oprichting van een energiecoöperatie voor de stad Groningen om op die manier aan te sluiten bij de ambities van de gemeente Groningen om energieneutraal te zijn in 2035”’.