nieuws

26 mei 2002, 00:12

Groningers benoemd in Akademie van Wetenschappen

Twee Groningse hoogleraren zijn doorgedrongen tot het hoogste en meest prestigieuze wetenschappelijke college van Nederland: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze Akademie heeft zeventien nieuwe leden gekozen, waaronder twee van de Rijksuniversiteit Groningen: mw.prof.dr. E.G.E. de Vries, hoogleraar Medische oncologie en prof.mr. J.H.A. Lokin, hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis. De verkiezing tot Akademielid gebeurt uitsluitend op grond van geleverde wetenschappelijke prestaties. De leden komen maandelijks bijeen voor discussie over wetenschappelijke onderwerpen en zijn actief in besturen en commissies van de Akademie.
De in totaal tweehonderd leden van de Akademie kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De leden van de Akademie zijn vooraanstaandewetenschaps-beoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijkonderzoek. Als een Akademielid de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid.