nieuws

11 dec 2013, 11:11

Groningse vrouwen starten petitie voor veilig wonen in aardbevingsgebied

Groningse vrouwen starten petitie voor veilig wonen in aardbevingsgebied

Twee Groningse vrouwen zijn een digitale petitie begonnen om aandacht te vragen bij politici voor veiligheid in het aardbevingsgebied. ‘Houd Groningen overeind!’, zo luidt de titel boven het persbericht van initiatiefneemsters,  Bettie van Veen en Greetje Schmitz.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De twee vrouwen hebben de petitie opgesteld om aan de landelijke politiek hun bezorgdheid te uiten en de wens naar een normaal, veilig en zorgeloos leven kenbaar te maken. Zij roepen iedereen op om samen met hen deze petitie te ondertekenen en op deze manier aandacht te vragen voor veilig(er) wonen. De petitie is te vinden op:  www.houdgroningenovereind.petities.nl

======================

Hieronder de persverklaring:

Behoud Groningen!

Iedereen wordt zich steeds meer bewust van het feit dat we te maken krijgen met zeer zware aardbevingen, maar niemand weet wanneer.

Gelukkig zijn er belangenorganisaties zoals de Groninger Bodem Beweging, Schokkend-Groningen, Loeske, WAG, Vereniging Eigen Huis, de Stichting Samenwerking Mijnbouw Schade en gelegenheidsgroepjes die zich allemaal, en vaak op vrijwillige basis, bezig houden met de problematiek die de gaswinning in de provincie Groningen teweeg brengt. Uiteindelijk strijden we allemaal voor hetzelfde doel: Een veilig leven en zoveel mogelijk, het behoud van onze mooie provincie Groningen!

De rest van Nederland en zeker in politiek Den Haag hebben onvoldoende oog voor wat er in onze provincie gebeurt en nog kan gebeuren. Groningers zijn in een vijver gegooid, en de drenkelingen spartelen rond. Op de wal staat een groepje mensen (commissies en bestuurders), die overleggen hoe het in de toekomst verder moet met de vijver en de drenkelingen. Niemand redt de drenkelingen!
Dit moet anders!


Wij willen en hebben recht op een veilige woonomgeving. Zonder angst en stress. Een schadeloosstelling en of vervangende nieuwbouw of uitkoop voor hen die weg willen.


Gaswinning is een landelijk probleem. De minister mag Groningen niet opofferen voor het geldelijk gewin.

We zijn het zat!


Door de gaswinning uit het Groningerveld worden meer dan100.000 inwoners geconfronteerd met de gevolgen. Hierover wordt veel gezegd en geschreven in de media. Er wordt over heel veel geld gesproken om te investeren in dit gebied. Een duurzame toekomst, alternatieve energie bronnen, behoud van de economie, een goede schaderegeling en ga zo maar door!
In januari 2014 zal minister Kamp een besluit moeten nemen n.a.v. de vele onderzoeken die hij heeft laten uitvoeren.
 

Wat de uitkomst ook moge zijn; er is en blijft één groot probleem:

De eerste prioriteit is veiligheid voor de inwoners nu en in de toekomst.  En een normaal leven boven de gasbel.
Zolang dit niet gegarandeerd kan worden hebben andere initiatieven geen zin!
Daarom deze petitie om samen een vuist te maken. Teken deze petitie op www.houdgroningenovereind.petities.nl om Nederland te laten weten dat ze Groningen niet kunnen negeren en dat we het niet meer pikken. Wij hebben recht hebben op een veilig leven!