nieuws

09 dec 2002, 00:12

Groninger zeehavens in grote problemen door bagger-opslag

De Groningse zeehavens komen in ernstige financiële problemen wanneer zij in de toekomst worden verplicht om baggerslib op land op te slaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Momenteel kunnen de havens van Delfzijl, Eemshaven, Lauwersoog en Harlingen specie dat uit vaargeulen en havenbekkens wordt gebaggerd, nog terugstorten in de Waddenzee. Maar het Rijk werkt aan nieuwe normen waardoor dat in de toekomst nog maar ten dele mogelijk wordt.
‘Die maatregel betekent dat nog veel meer slib dan nu al gebeurt naar speciale depots aan land zal moeten. Dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Voor de haven van Harlingen betekent dat een extra kostenpost van bijna drie miljoen euro. Dat kunnen we echt niet betalen’, aldus burgemeester Chris Arlman van Harlingen. Volgens hem moet de haven van Harlingen zelfs ‘achter de ketting’ en gesloten worden, wanneer er geen oplossing komt voor het probleem van de opslag van slib.
Hij zei dat vrijdagmiddag in Groningen tijdens een gezamenlijke presentatie van de noordelijke zeehavens. Voorafgaande aan de verkiezingen voor Provinciale Staten van volgend jaar vroegen de vier noordelijke zeehavens om meer aandacht van de provinciale politiek. Volgens de havens vormen ze samen de belangrijkste economische motor van het noorden. Jaarlijks dragen ze ruim een miljard euro bij aan de economie en zijn ze goed voor meer dan vijftienduizend arbeidsplaatsen. ‘Maar in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen is nauwelijks aandacht voor de positie en de wensen van de Noordelijke zeehavens’, aldus directeur Harm Post van het Havenschap Groningen Seaports. * Ook volgens de Groningse zeehavens vormt de baggerproblematiek een zeer ernstig probleem. ‘Volgens de plannen van het Rijk moeten we in de toekomst tien procent van de hoeveelheid van 3,5 miljoen kuub slib dat we jaarlijkse opbaggeren aan land brengen. Dat betekent dat de huidige baggerdepots binnen twee jaar vol zijn, en dat er dus nieuwe bij moeten komen. Dat kunnen we echt niet betalen. Dat is een zeer bedreigende ontwikkeling’, aldus Post.