nieuws

02 jul 2002, 00:12

Groninger Studentenbond verontrust over invoering nieuwe studiestelsel

De Groninger Studentenbond (GSb) maakt zich zorgen over de informatievoorziening van de RuG over de invoering van de Bachelor/Masterstructuur. Uit een onderzoek naar deze informatieverstrekking onder studenten blijkt dat ruim de helft van hen niet weet wanneer de BaMa wordt ingevoerd. Bovendien is de kwaliteit van de informatie flink onder de maat, aldus de GSb.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bond kreeg veel klachten binnen over de informatievoorziening. In april en mei heeft de studentenorganisatie een elektronische enquête gehouden onder alle RuG-studenten. Veel studenten zouden daarin te kennen hebben gegeven niet voldoende op de hoogte te worden gehouden van wat hen te wachten staat.
Veel faculteiten van de Groningse universiteit gaan in september al over op het nieuwe systeem. De verandering heeft nogal wat voeten in de aarde, zeker voor studenten die om welke reden dan ook studievertraging oplopen. Allerlei overgangsregelingen moeten de doorstroom van studenten versoepelen. De studenten blijken echter nauwelijks op de hoogte te worden gehouden van wat er voor hen geregeld is.
Vooral op de faculteiten Geneeskunde en Bedrijfswetenschappen zijn de studenten bijzonder ontevreden, aldus de bond. GSb-voorzitter Kinge Siljee vindt dit een slechte zaak. “Het is ronduit schandalig dat studenten slecht op de hoogte worden gehouden”, meent Siljee. “Ze hebben het recht op deze informatie.”