nieuws

14 nov 2012, 22:10

Groninger Studentenbond royeert drie ‘oneerlijke’ bestuursleden

De leden van de Groninger Studentenbond (GSb) hebben afgelopen donderdag tijdens de Algemene Ledenvergadering drie leden geroyeerd en vier anderen geschorst. Aanleiding was het uitkomen van een plan om buiten medeweten van de actieve leden een bestuurslid tot aftreden te dwingen, hiervoor in de plaats eigen mensen naar voren te schuiven en bij dit alles een eerlijke en zorgvuldige besluitvorming bewust te belemmeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op het plan is met afschuw gereageerd door zowel het bestuur als door andere leden van de bond. Mede door het uitkomen van het plan besloten twee bestuursleden op te stappen. Hierna zag een ruime meerderheid van de aanwezige leden zich genoodzaakt de genoemde sancties op te leggen. Desalniettemin valt het besluit de leden zwaar. Het is een grote tegenslag om zoveel leden te schorsen en te royeren.
Berthil Bos, tot donderdag namens de GSb lid van de Universiteitsraad, behoort tot de geroyeerde leden. Er is hem niet verzocht om zijn zetel af te staan en hij gaat verder als onafhankelijk lid van de Universiteitsraad.