nieuws

13 nov 2001, 00:12

Groninger Politiek Jongeren kontakt komt 14 november met gemeenteraadsspel

Op woensdag 14 november organiseert het Groninger Politiek Jongeren Kontakt een gemeenteraadsspel. Dit is een nabootsing van een raadsvergadering, waarin leden van Politiek Jongeren Organisaties en andere geïnteresseerden een college van Burgemeester & Wethouders samenstellen en hun beleid moet controleren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit spel gaat over de Kamernood, die nu ook in Groningen ongekende hoogtes heeft bereikt. Moet de verantwoordelijke wethouder hier zijn of haar conclusies aan verbinden? De raad beslist!
Mensen kunnen zich opgeven bij: Wybaut de Boer, tel. 050-3123303 of wybaut@gpjk.org Meer informatie over het GPJK kunt u vinden op: www.gpjk.org