nieuws

14 jul 2000, 00:12

Groninger politie maakt eind aan Veendamse inbraakgolf

Met de aanhouding van vijf Algerijnse mannen denkt de politie meer dan honderd inbraken opgelost te hebben die het afgelopen jaar in Veendam hebben plaatsgevonden. De politie kwam de verdachten op het spoor nadat twee van hen tijdens een kraak in maart een rugzak met inbrekerswerktuigen achterlieten. Na huiszoeking werden in de huizen van de verdachten vele goederen gevonden die bij de inbraken als buit waren meegenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De verdachten hebben tot nu toe nauwelijks bekend, maar de politie acht 25 inbraken onherroepelijk bewezen. De rest van de naar schatting 75 inbraken vertoont genoeg overeenkomsten in werkwijze en doelgroep dat de politie aanneemt dat deze de Algerijnen ook aangerekend kunnen worden. Deze gedachte wordt versterkt door het feit dat sinds het erratum van de dieven geen enkele inbraak meer is gepleegd. De buit van deze kraken, die bestond uit fototoestellen, sieraden en videoapparatuur, is vermoedelijk verkocht.
De inbraakgolf heeft het afgelopen jaar in Veendam voor grote opschudding gezorgd. De politie deelde deze zorgen: het aantal inbraken in Veendam steeg in 1999 tot 130, tegenover een gemiddelde van 75 de voorgaande drie jaar. Daarom werd door de politie een apart team opgericht om het probleem aan te pakken. De totale schade wordt geschat op 200 duizend gulden. De politie heeft in totaal 3500 uren in het project gestoken.