nieuws

13 jul 2011, 22:10

Groninger Museum krijgt grote privé collectie Chinees Porselein

Het Groninger Museum heeft een enorme collectie Chinees porselein in bruikleen gekregen. De collectie werd ooit door een van Groningens notabelen verzameld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De grote privé collectie Chinees porselein verzameld door de heer H.H. Niemeijer (1882-1968) is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in langdurig bruikleen overgedragen aan het Groninger Museum. Het Groninger Museum is zeer verheugd met deze collectie. Het verrijkt en complementeert de collectie porselein van het Groninger Museum.

De collectie werd bijeengebracht in de periode 1925-1940 door de heer H.H. Niemeijer. De verzamelaar was een notabel in de stad Groningen en 32 jaar lang penningmeester van het bestuur van het Groninger Museum van Oudheden. Hij werkte bij de opbouw van zijn verzameling nauw samen met Minke de Visser, conservator bij het Groninger Museum, die hem adviseerde. De collectie bestaat uit 93 stuks Chinees porselein uit de 16de tot de 19de eeuw en drie stukken Japans porselein uit de 18de -20ste eeuw.

Overheersend bij het Chinese porselein zijn de stukken vervaardigd voor export naar het Westen zoals kraak- en overgangsporselein, famille verte, famille rose en ander polychroom export porselein uit de 18de eeuw. Daarnaast bevat de collectie een aantal stukken voor de zuid-oost Aziatische en de Indonesische markt. Een aantal stukken kunnen beschouwd worden als Chinese taste, vervaardigd voor de binnenlandse Chinese markt. Mijnheer Niemeijer heeft indertijd een inventaris gemaakt van zijn collectie en op losse kaarten relevante gegevens aangetekend zoals datum en bron van verwerving, prijs, conditie en andere bijzonderheden. Daarnaast is er een apart schrift bijgehouden met aantekeningen over de verworven stukken. Het is een unieke inventaris die bewaard is gebleven. Ook deze bronnen behoren tot de collectie.

Deze collectie is een prachtig voorbeeld van de wijze waarop tijdens het interbellum in Nederland en Groningen verzameld werd. Bijna alle Nederlandse privé collecties uit die tijd zijn uiteengevallen of in het beste geval nog fragmentarisch aanwezig. Met deze nog geheel intacte collectie is als het ware een tijdmachine aanwezig die ons terug voert naar de smaak en keuze van die tijd. Deze collectie is een tijdsdocument in objecten.

Famille verte
Het meest in het oog springend is de grote groep famille verte die ruim de helft van de collectie uitmaakt en met vele verschillende vormen en versieringen vertegenwoordigd is. Verschillende stukken zijn nu te zien in de tentoonstelling Famille Verte. Groen geëmailleerd Chinees porselein, die te zien is t/m 20 mei 2012.

Het Groninger Museum dankt gastconservator Christiaan Jörg, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de kleindochters van de heer H.H. Niemeijer.