nieuws

22 apr 2011, 16:04

Groninger Museum in actie voor Chinese dissident Ai Weiwei en start petitie

Het Groninger Museum is zeer ongerust over het lot van de Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Op zondag 3 april is Ai Weiwei om onduidelijke redenen gearresteerd op het vliegveld van Beijing. Sindsdien is niets meer van hem vernomen. Door middel van grote stickers op één van de paviljoens probeert het Groninger Museum de aandacht op de verdwijning te vestigen. Ook kan via de website de petitie worden ondertekend om steun te betuigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Groninger Museum organiseerde in 2008 een solotentoonstelling van Ai Weiwei en heeft meerdere werken van de kunstenaar in de eigen collectie. Ai Weiwei geldt als een van de meest kritische kunstenaars in China, maar naast werk met een duidelijk politieke strekking, maakt hij ook kunstwerken die een persoonlijke reflectie zijn op de eeuwenoude Chinese cultuur.

Het materiaal porselein vormde de kern van zijn tentoonstelling in het Groninger Museum. Met dit materiaal verhoudt de kunstenaar zich tot zijn eigen culturele identiteit waarin porselein altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. Net zoals de vroegere keizers van China liet Ai Weiwei porselein vervaardigen in Jingdezhen, van oudsher het porseleincentrum van China.

Het werk van Ai Weiwei omvat performances, installaties en architectuur. Vanaf 1978 manifesteerde Ai Weiwei zich in de kunstwereld van Beijing als lid van de kunstenaarsvereniging Xingxing (the Stars). Toen deze zich in 1983 ophief, vestigde hij zich in New York. In 1993 keerde hij terug naar Beijing en vanaf dat moment begon hij traditionele Chinese elementen in zijn werk te gebruiken waarmee hij het mechanisme van politieke en nationale symboliek op provocerende wijze verkent.

Voor een van zijn werken liet hij een urn uit de Han-dynastie op de grond kapot vallen. Ook andere objecten van nationale trots vielen bij wijze van statement uit zijn handen. Oude vazen beschilderde hij met het Coca- Cola logo, of ze werden in vrolijke kleuren geverfd. Vervolgens presenteerde hij ze als goedkope vervalsingen. In 1997 richtte hij het China Arts Archives and Warehouse op, dat een podium biedt voor jonge en experimentele kunstenaars.

De petitie kan worden getekend op change.org of via de website van het Groninger Museum