nieuws

07 okt 2008, 21:09

Groninger Landschap herbouwt 18e eeuwse boerderij Harssensbosch.

Het Groninger Landschap is gestart met de herbouw van de boerderij in Harssensbosch in het Reitdiepgebied. De boerderij wordt herbouwd op de plek waar vroeger het koetshuis heeft gestaan. Dat koetshuis hoorde bij de borg Harssensbosch die in 1742 is afgebroken. Er zijn nog enkele restanten zichtbaar van het borgterrein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De grachten rond de borg zijn in 2005 hersteld door Het Groninger Landschap. Er zijn toen veel sporen aangetroffen van vroegere bewoning, waaronder potscherven uit de 6e eeuw voor Christus. Tot deze vondst had men nog geen bewijzen voor bewoning uit die tijd in dit gebied.

Rond Harssensbosch is een grote rijkdom aan sporen te zien van 2500 jaar bewoningsgeschiedenis. Naast de borgterreinen zijn dat onder andere de meanderende rivier de Hunze en twee veldovens waar waarschijnlijk de stenen zijn gebakken voor de borg die in de 18e eeuw is afgebroken. Ook zijn de contouren van een borg uit de dertiende eeuw zichtbaar: de voorganger van de borg die in de 18e eeuw is afgebroken. Ook is er nog een oud kerkenpad te zien.

Bij de herbouw van de boerderij worden zoveel mogelijk de materialen van het voormalige boerderijtje gebruikt. De boerderij zal worden ingericht in de sfeer van 1900. Door het aangelegde fietspad is het boerderijtje goed bereikbaar. De opening zal plaatsvinden in het voorjaar van 2009.

De verbouw van het boerderijtje van Harssensbosch is financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’ en de Provincie Groningen. De verbouwing is onderdeel van het project Laat het reitdiep weer kronkelen! De Nationale Postcode Loterij ondersteunt het ambitieuze project 'Laat het Reitdiep weer kronkelen' van Stichting Het Groninger Landschap. De Loterij vindt dat het oudste cultuurlandschap van West-Europa behouden moet blijven en geeft met haar steun een krachtige impuls aan recreatie en natuurherstel in het Reitdiepgebied. De Postcode Loterij steunt Het Groninger Landschap met een bijdrage van ruim 2,5 miljoen euro uit haar jaarlijkse 13e trekking.