nieuws

25 apr 2014, 10:10

Burgemeester Vreeman: "Te veel onduidelijkheid voor Groningen over veiligheid door gaswinning"

Burgemeester Vreeman: "Te veel onduidelijkheid voor Groningen over veiligheid door gaswinning"

Het is goed dat de gaswinning bij Loppersum wordt verminderd, maar het is onzeker wat daarvan de gevolgen zijn voor andere delen van de provincie Groningen. Dat is een van de kritiekpunten op het gaswinningsplan van minister Kamp in een zogenaamde “zienswijze”, die namens alle Groningse gemeenten is ingediend door de Veiligheidsregio Groningen. De zienswijze is ondertekend dor burgemeester Vreeman van Groningen.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Veiligheidsregio Groningen heeft haar zienswijze ingediend op het ontwerpbesluit gaswinning. De zienswijze is gezamenlijk met de gemeenten opgesteld en gaat voornamelijk in op het aspect veiligheid en de hiermee samenhangende leefbaarheid in het betrokken gebied.

 

De Veiligheidsregio constateert in de zienswijze dat de huidige onderzoeken onvoldoende inzicht geven in de lokale effecten op het gebied van maatschappelijke onrust, veiligheid en de vervolgeffecten op de ruimtelijke ordening.
 

De Veiligheidsregio concludeert:
 

* De berekeningen van de kansen op een zwaardere aardbeving zijn niet eenvoudig te interpreteren. Ook is niet volkomen duidelijk wat de maximale magnitude en grondsversnellingen zijn die de komende drie tot vijf jaar verwacht mogen worden.
 

* Onderzoeken naar de effecten zijn nog niet af en niet volledig. Er zijn nog diverse blinde vlekken, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden welke gevolgen een zwaardere beving zal hebben.
 

* Voorgestelde maatregelen zoals het verplaatsen van de productie zijn nog onvoldoende uitgekristalliseerd en zijn omgeven met onzekerheden.

Volgens de Veiligheidsregio is al met al niet te bepalen of de veiligheid van de inwoners van het gebied een volwaardige plaats heeft gekregen in de besluitvorming van de minister.
 

"Wij verwachten dat de verschuiving van de productie naar andere locaties, zowel binnen als buiten het Groningenveld, daar tot nieuwe maatschappelijke onrust leidt. Dit in verband met gevoelens van veiligheid, maar ook als gevolg van een verwachte waardedaling en verkoopbaarheid van woningen en grond op deze locaties.'
 

'Wij constateren dat de huidige onderzoeken nog onvoldoende inzicht geven in de lokale effecten op het gebied van maatschappelijke onrust, veiligheid en de vervolgeffecten op de ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat de huidige onderzoeken ook onvoldoende basis geven voor gedegen besluitvorming', aldus de door burgemeester Ruud Vreeman van Groningen ondertekende zienswijze van de Veiligheidsregio Groningen.

 

Ook de Groninger Bodem Beweging (GBB) en de Groningse landbouwsector lieten zich in hun zienswijze kritisch uit over het gasbesluit. Zo stelde de GBB dat minister Kamp de Rechten voor de Mens negeert als de gaswinning niet sterk wordt teruggebracht. De landbouwsector oordeelt dat minister Kamp te weinig oog heeft gehad voor de gevolgen van zijn besluit voor de landbouwsector. Ze vinden daarnaast de verschillende berekeningen ‘zeer discutabel’.

Tot afgelopen nacht konden zienswijzen op het gasbesluit worden ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. In de komende dagen moet duidelijk worden hoeveel zienswijzen het ministerie in totaal heeft gehad. Minister Kamp gaat alle zienswijzen bekijken en beoordelen. Als hij daar reden toe ziet, kan hij een zienswijze overnemen in het definitieve gasbesluit. Dat besluit wordt komende zomer gepubliceerd. Als instanties of overheden daar bezwaar op willen aantekenen, dan moeten ze zich wenden tot de Raad van State.