nieuws

22 mrt 2011, 10:10

“Groninger Forum staat er al voor Sinterklaas 2016”

Het Groninger Forum is klaar en afgebouwd nog voor Sinterklaas 2016. Of in ieder geval december 2017. Dat althans was de verwachting van deelnemers aan een debat over de communicatie rond het Groninger Forum dat gisteravond werd georganiseerd door de Noorder Pers Sociëteit in de Hanzesocieteit in Groningen. In het debat ging het over de vraag hoe het toch kwam dat voorafgaande aan de Statenverkiezingen nauwelijks voorstanders van het Groninger Forum het woord namen of geciteerd werden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vooral tegenstanders van het Groninger Forum leken toen het publieke debat te bepalen. Aan het debat werd gisteravond deelgenomen door Betty de Boer ( Tweede Kamerlid VVD), Henk Pijlman (oud-wethouder), Kees van Twist, directeur van het Groninger Museum, Ben Warner (communicatie-expert) en Rob Mulder (eigenaar communicatie-adviebureau). De discussie stond onder leiding van Goos de Boer (RTV Noord).

Meest opmerkelijk was dat zowel critici als voorstanders er vanuit gaan dat de bouw van het Groninger Forum wel door zal gaan, ook al is er nog geen duidelijkheid over de invulling. Ook Betty de Boer verwacht dat de bouw van het Forum, dat ze op zich een interessant gebouw vindt, wel door zal gaan. Maar ze blijft zich zorgen maken over de commerciële haalbaarheid en wil daar nog steeds meer duidelijkheid over. ‘Maar is is echt niet zo dat de VVD zich steeds tegen grote projecten in Groningen verzet: wij waren indertijd wel voorstander van de bouw van het Groninger Museum.’

Er was tijdens het debat onder meer kritiek op Kees van Twist. Hij is steeds fervent voorstander geweest van het Groninger Forum. Ook heeft hij een zeer interessant idee over invulling ervan, namelijk naar voorbeeld van het ‘Newseum’ in Washington. Volgens de kritiek had Kees van Twist dit op zichzelf interessante idee, dat ook commercieel veelbelovend kan zijn, veel duidelijker voor het voetlicht moeten brengen.

Voor de Groningse media werd het daardoor enkele maanden geleden erg lastig om enthousiaste voorstanders te kunnen citeren, want die leken zich eind vorig jaar namelijk allemaal gedeisd te houden.

Volgens Henk Pijlman wordt de portefeuille van het Groninger Forum eerder als een last beschouwd dan als een uitdaging en wilde binnen het stadsbestuur bijna niemand van de wethouders het Forum in portefeuille hebben. ‘En dat is lastig want het Groninger Forum is en blijft een mooi project waarvan ik hoop dat het er komt. Maar er is door de voorstanders gebrekkig gecommuniceerd over de inhoud’

Volgens Rob Mulder hebben de media in Groningen vooral tegenstanders van het Groninger Forum aan het woord gelaten, is de berichtgeving eenzijdig geweest en werd er geen hoor en wederhoor gepleegd. Bovendien is een project als het Groninger Forum nog nergens ter wereld gerealiseerd en wordt het een kwestie van schaven om tot de juiste invulling te komen. ‘Dan is het wel heel gemakkelijk scoren om voortdurend te roepen dat het Forum onduidelijk is over de programmering’, zo betoogde Rob Mulder.

Ben Warner stelde dat ook in het verleden niemand precies wist hoe de bouw van eerst de Gasunie en later het Groninger Museum zou uitpakken voor Groningen, maar is het uiteindelijk helemaal goed gekomen. 'Zo zal het ook gaan met het Groninger Forum. Dat gaat straks een miljoen bezoekers per jaar trekken. Groningen heeft geen keuze: een stad met een omvang als Groningen moet nu eenmaal eens in de zoveel tijd een groot project oppakken om voor een groot publiek aantrekkelijk te blijven. Gelukkig doen ze het en het gaat helemaal goed komen!', zo betoogde hij.

Twitter: #noorderperssocieteit