nieuws

06 mei 2009, 16:04

‘Groninger Forum realiseren met steun commerciële partijen’

De fractie van de VVD in de Groningse gemeenteraad stelt voor om commerciële partijen te betrekken bij de ontwikkeling van het Groninger Forum. Op die manier zou een voor Groningen vernieuwend project wel gerealiseerd kunnen worden, maar hoeft de gemeente minder tot helemaal niets bij te dragen. Dat zou een welkome ontwikkeling kunnen zijn voor de Groningse schatkist, in deze economisch zwaardere tijden. Deze suggestie doet fractievoorzitter Betty de Boer van de VVD voor in haar weblog in de DSG. Ze reageert daarmee op een voorstel van de Jonge Socialisten in de PvdA om het Groninger Forum te laten vallen en te kiezen voor de tram. Ook het CDA en de Stadespartij gaan in hun weblogs in op de suggestie van de Jonge Socialisten. Mevrouw De Boer meldt in elk geval:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’De Jonge Socialisten hebben een keus gemaakt, voor de Tram en tegen het Groninger Forum. Opvallend dat de jeugd die de toekomst heeft, sterk gekant is tegen een vernieuwend concept wat het Forum heet te zijn. Nu is het net of we wat te kiezen hebben, maar in de praktijk is het niet of/of maar en/en.

Het is niet zo dat als we het Forum laten vallen de Tram juist wel door zou gaan. De projecten an sich zijn misschien niet uitwisselbaar, het geld dat er mee gemoeid is echter wel. Geld kun je maar 1x en als je het ene project laat vallen, dan ontstaat er meer financiële ruimte voor andere projecten. Zeker in de huidige economische malaise is het verstandig om te kijken waar we kunnen bezuinigen en welke projecten we beter (nog) niet kunnen doen.


De PvdA geeft in een Pavlov reactie te kennen dat het voorstel van de JS wat hen betreft onbespreekbaar is. Zo manoeuvreren ze zich steeds meer in een situatie waarin ze geen kant meer op kunnen bewegen. Dit is slecht. In de huidige economische tijden zou je moeten durven kijken hoe dingen anders moeten, waar een koerswijziging noodzakelijk is. Het vergt een sterk staaltje stuurmanskunst om het schip Groningen, dat zwaar beladen is met immense projecten, door de stormen van de crisis heen te loodsen. Een inflexibele opstelling van de PvdA helpt hier niet écht bij.


Want stel nu dat de JS te porren zijn om te praten over de invulling. Stel nu, dat het streven erop gericht zou zijn om commerciële partijen te laten participeren in het Forum waardoor de gemeentelijke bijdrage sterk naar beneden kan, terug naar 0. Zouden de JS dan nog steeds onverzettelijk zijn? De Tram en het Forum zijn als projecten misschien minder uitwisselbaar, het geld is dat immers wel. ‘’


Betty de Boer

De opinies van Jan Seton (CDA) en Robert Prummel (Stadspartij) eveneens te vinden bij de weblogs op:

www.dsg.nl