nieuws

11 jul 2011, 10:10

Grote Markt-Oostzijde: nog 50 dagen, en dan starten voorbereidende bouwactiviteiten

In politiek Groningen beginnen de stofwolken op de slagvelden langzaam neer te dwarrelen: de strijd om het Groninger Forum is gestreden. De teerling is geworpen: de werkzaamheden kunnen nu echt gaan beginnen. Wanneer gaan we daar iets van gaan merken?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In september, om precies te zijn. Meteen na Bommen Berend, op 31 augustus, wanneer de Kermis de Stad verlaat, trekken de bouwvakkers op naar Groningen.

Dan begint een van de grootste klussen uit de geschiedenis van Groningen, die zal eindigen over zes jaar, in 2017.

(Overigens heeft het college van B en W dus ook nog ruim de tijd om de plannen voor de invulling van het Groninger Forum nader uit te werken en zo hard mogelijk te maken om te voorkomen dat het Forum vanaf 2017 een bodemloze put gaat worden)

De werkzaamheden

In september, meteen na Groningens Ontzet, start de sloop van de Werkmanschool in de Schoolstraat. Die dag ook, 1 september, wordt de parkeergarage onder de Naberpassage gesloten. Op de Grote Markt zal in september een Informatiecentrum verrijzen. Eind september begint archeologisch onderzoek op de hoek van het Martinikerkhof/VVV/Grote Markt Oostzijde.

November 2011

In november zal het Informatiecentrum worden geopend. Men kan hier terecht voor informatie over alle werkzaamheden aan de Grote Markt en het Groninger Forum.

December 2011

In december starten de sloop van de VVV en de panden van de Friesland Bank aan de Grote Markt Oostzijde. Deze maken plaats voor nieuwbouw van Vindicat, werkzaamheden die na archeologisch onderzoek in dit gebied van start gaan in april 2012. Ruim een jaar later, eind 2013, zal Vindicat worden opgeleverd.

September 2012

In september 2012 gaat de eerste paal de grond in van de nieuwe parkeergarage achter de Grote Markt Oostzijde.

December 2012

In december 2012 start de sloop van Nijestee.

Juni 2014

Halverwege 2012 zullen bouwwerkzaamheden van start gaan aan de achterkant van de Poelestraat. Ook zal dan de bouw van start gaan van nieuwe panden aan de oostzijde van de Grote Markt, op de plek waar Nijestee stond, op de hoek nabij de Oosterstraat. Overigens zijn er nog steeds geen tekeningen gepubliceerd van hoe de oostwand er in de toekomst uit zal komen te zien, met uitzondering van het nieuwe Vindicat-pand.

September 2014

In september 2014 zal de nieuwe parkeergarage worden opgeleverd. Dan kunnen de werkzaamheden beginnen voor het gebouw waar het allemaal om te doen is geweest: het Groninger Forum. Tweeënhalf jaar later, begin 2017, moet ook dat gebouw klaar zijn en kunnen de compleet vernieuwde Oostwand, het Groninger Forum en het vernieuwde gebied er omheen worden opgeleverd.

Of er dan nog geld is voor een feestje, dat is de komende vijf jaar een van de spannende vragen. Aan wethouder Ton Schroor (D66), die vorige week wel heel erg triomfantelijk reageerde op het besluit van Provinciale Staten om het geld beschikbaar te stellen, de taak te laten zien dat Groningen zo'n gigantisch bouwproces en het maken van een doortimmerde exploitatie voor het Forum, wel degelijk aan kan.

Schroor meldde na het besluit van Provinciale Staten: ''We've got him!': weinig kies gekozen bewoordingen, omdat de strijd rond het Groninger Forum uiteraard niet te vergelijken valt met de strijd tegen Saddam Hoesein, en omdat nu alle zeilen moeten worden bijgezet om  weer vreedzamer verhoudingen terug te krijgen in de Groningse stadspolitiek.