nieuws

12 mei 2009, 11:11

Groninger Forum lanceert interactieve website; Zaterdag: Nacht van Europa in Stad

In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni aanstaande heeft een groot aantal Groningse organisaties de handen ineengeslagen om een programma rond deze verkiezingen te maken: Groningen Meets Europe. Een belangrijk onderdeel daarvan is de website www.groningenmeetseurope.nl. Op deze website kunnen Stadjers en Ommelanders discussiëren over Europa. Ze kunnen vragen stellen aan politici die zich verkiesbaar stellen, kritiek formuleren of met andere Groningers in discussie gaan. De site bevat verder informatie over

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Europa en de verkiezingen, blogs van studenten en columns van bekende Groningers. Ook is er de mogelijkheid om een goed idee te posten. Op deze ideeën kan worden gestemd, het beste idee wordt beloond.

Naast de website staat er een hele reeks activiteiten op stapel. Vanaf 9 mei – De Dag van Europa – tot zelfs na de Verkiezingen op 4 juni is Groningen het toneel van lezingen, debatten en een openluchtfilmvertoning. Op maandagavond 25 mei is er een groot Verkiezingsdebat in Huize Maas. De reacties van Groningers op de site zullen aan de debaters worden voorgelegd.

Drie avonden over Europese samenwerking – lezingenreeks met o.a. Maarten van Rossem
De goed geïnformeerde burger weet natuurlijk allang dat er op 4 juni Europese Verkiezingen zijn. Voor de één is dat een goede gelegenheid om zijn stem te laten horen, voor de ander – misschien wel de meerderheid van de stemgerechtigde Nederlanders – is Europa in het beste geval een ver-van-mijn-bed-show. Hoe dan ook: Groningen staat in mei en juni een paar avonden stil bij enkele interessante aspecten van de Europese samenwerking. Maarten van Rossem opent de lezingenserie op dinsdag 12 mei met een lezing over Europa en het nut van de geschiedenis. Jaap de Wilde houdt daarbij een co-referaat. Op dinsdag 19 mei verzorgen Bas Straathof en Steven Keuning elk een lezing over de Europese Markt, en tot slot op dinsdag 2 juni gaan Jan Rood, Mark Kranenburg en Eppo Jansen in op de rol van Europa in de wereld. De avonden vinden plaats in het Academiegebouw aan de Broerstraat 5 te Groningen en beginnen om 20.00 uur.

Nacht van Europa
Op zaterdag 9 mei, de Dag van Europa, wordt DE 27 UUR VAN EUROPA in het Academiegebouw in Groningen voltooid met de Nacht van Europa. De nacht geldt als de feestelijke opening van Groningen Meets Europe. Samen met staatssecretaris Frans Timmermans (Europese Zaken) geven diverse artiesten, (Euro)politici, kunstenaars, hoogleraren, journalisten, sporters, studenten en alumni’s ieder hun eigen visie op Nederland en Europa. Een avond vol muziek, debat, interviews en cabaret met onder andere aandacht voor Europese muziek, een Europees onderwijscurriculum, hooliganisme in Europees verband, grensoverschrijdende kunst en Nederlandse paradepaardjes in Europa.
De avond wordt afgesloten door de Nederlands-Europese band Mala Vita. Toegang is gratis.