nieuws

15 dec 2010, 11:11

Groninger Forum: gemeente sleept provincie voor rechter

Het college van B&W in Groningen heeft furieus gereageerd op het intrekken van het voorstel door Gedeputeerde Staten om 35 miljoen euro bij te dragen aan de bouw van het Groninger Forum. Tijdens een persconferentie in het stadhuis kondigde burgemeester Peter Rehwinkel aan juridische stappen te gaan nemen tegen het provinciebestuur wegens het niet nakomen van eerder gedane toezeggingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Burgemeester Peter Rehwinkel liet dinsdag in een reactie weten ,,buitengewoon verontwaardigd” te zijn over het besluit van Provinciale Staten. Volgens hem zetten Gedeputeerde Staten de bestuurlijke verhoudingen tussen stad en provincie op het spel. 'Dat kan grote consequenties hebben en raakt de volledige breedte van de samenwerking', aldus Rehwinkel.

De gemeente is verder van plan de kosten van de vertraging in rekening te brengen bij de provincie. De beloofde 35 miljoen euro zou deels worden betaald met het geld dat het Noorden van het Rijk heeft gekregen ter compensatie van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De gemeente is van plan bij het Rijk aan te kaarten dat de provincie afspraken over de besteding van dit geld heeft geschonden.

De partners van het Groninger Forum, waaronder het Groninger Museum, ForumImages en de Groninger Archieven, en het Forum laten weten 'verbijsterd' te zijn over het besluit van GS. Ze verwijten GS niet te kijken naar de economische effecten die het Forum met zich zou brengen. Ook missen de partijen inhoudelijke argumenten voor het besluit, zo lieten ze dinsdag in een verklaring weten.