nieuws

28 aug 2012, 21:09

Groninger eiland Rottumeroog toch hersteld van winterstormen

Het onbewoonde Groningse eiland Rottumeroog is goed hersteld van de december- en januaristormen. Boswachter Bert Corté constateerde deze maand tijdens een meerdaags inspectiebezoek aan het kleine Waddeneiland dat de in de winter ontstane wash-overs bijna zijn verdwenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zowel Rottumeroog als buureiland Rottumerplaat staan altijd onder invloed van wind en water; de natuur heeft er vrij spel. Deze winter waren aan de Noordzeekant van Rottumeroog door stormen en extreem hoog tij twee zogenaamde wash-overs ontstaan: zand was over het hele eiland verspreid. Hierdoor stroomde het zeewater bij hoog water makkelijker het eiland op, wat bij sommigen de indruk heeft gewekt dat Rottum in tweeën was gebroken.

Nieuwe duintjes

Bert Corté sprak afgelopen maart uit dat in de zomer, bij warmere temperaturen, de oude vegetatie weer zou gaan groeien en dat bepaalde plantensoorten zich zouden vernieuwen (successie). Dat is ook gebeurd. Daarnaast zijn aan de Noordzeekant van het eiland enkele pioniersduinen van circa 1 meter hoog ontstaan. Een mooi voorbeeld van de dynamiek van het Oostelijke Waddengebied.
Bekijk de foto’s van boswachter Bert op het weblog van Staatsbosbeheer Rottumeroog:

www.staatsbosbeheerrottum.wordpress.com