nieuws

24 aug 2009, 13:01

Groninger dijken riskant: snel plannen voor versterking kustlijn nodig

De energievoorziening in Nederland wordt bedreigd wanneer dijken in Noord-Groningen het begeven. Als alle energiecentrales in Groningen na een overstroming moeten worden gesloten ,duurt het maanden voordat de energievoorziening in heel Nederland weer hersteld wordt. Daarom moeten er snel plannen komen om de noordelijke kustlijn te versterken. Dat zegt de directeur van het Groningse waterschap Noorderzijlvest, Arike Tomson. Volgens haar wordt de noodzaak van een optimale waterkering bij Delfzijl en de Eemshaven momenteel zwaar onderschat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Noorderzijlvest wordt er vooral gewerkt aan plannen ter bescherming van dichtbevolkte delen van Nederland omdat de noordelijke kustlijn een stuk minder gevaar zou lopen. Maar die conclusie is gebaseerd op zwaar verouderd onderzoek van Rijkswaterstaat. Zo bleek twee jaar geleden tijdens een overstroming dat het water in Delfzijl veel hoger kwam van verwacht. Bij de Emmapolder in de Eemshaven kwam het water toen al tot de kruin van de dijk.


Volgens het Groningse waterschap is het zeer riskant om het risico van overstroming bij de Eemshaven te onderschatten. Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales voor RWE en NUON en wordt daardoor straks vanuit dit gebied in twintig tot dertig procent van de nationale energiebehoefte voorzien. ‘Mocht er iets misgaan, dan ligt heel Nederland plat’, aldus Noorderzijlvest. Ze vindt dat dit gebied bij de bescherming tegen het water een hogere status moet krijgen.