nieuws

18 apr 2002, 00:12

Groninger Dierenbescherming wil diervriendelijker duivenbeleid

De Dierenbescherming wil dat de gemeente Groningen haar beleid met betrekking tot stadsduiven herziet. De voorkeur gaat uit naar het beleid dat in een aantal Duitse steden op de duivenpopulatie wordt toegepast.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Duitse methode kenmerkt zich door een uiterst diervriendelijk manier van omgang met de duiven. De methode draagt sterk bij aan de vermindering van de overlast door deze dieren. De Dierenbescherming heeft een ter verduidelijking van haar standpunt een beleidsvisie ontwikkeld en deze aangeboden aan B en W en de gemeente.