nieuws

26 sep 2001, 00:12

Groninger Dagblad en Nieuwsblad-redacties rollebollend over straat

De samenwerking tussen het Nieuwsblad van het Noorden en het Groninger Dagblad en Drentse Courant, wordt er niet warmer op. Gisteren werd bekend dat de Hazewinkel Pers de naam ‘Dagblad van het Noorden’ aan de nieuwe krant wil geven. Dat leidde tot kritiek eerst van het Nieuwsblad, en vandaag van het Groninger Dagblad. Over ruim een half jaar moeten beide redacties samen knokken voor een nieuw sterk dagblad, maar momenteel knokken ze nog vooral tegen elkaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gisteren liet hoofdredacteur geert Jan Laan van het Nieuwsblad van het Noorden weten het zeer te betreuren dat de naam ‘Nieuwsblad van het Noorden’ gaat verdwijnen. Volgens hem heeft de directie niet durven kiezen voor het behoud van de naam ‘Nieuwsblad van het Noorden’, uit angst voor ruzie met Groninger dagblad en Drentse Courant.
Daarop is nu een reactie gekomen van de redactieraad van het Groninger Dagblad/Drentse Courant. Daar vindt men de reactie van hoofdredacteur Geertjan Laan ‘lachwekkend’. De tekst van de persverklaring luidt:
‘De redactie van Drentse Courant/Groninger Dagblad houdt dinsdagmiddag een plenaire vergadering in Assen, onder meer over de naamgeving. We zijn onaangenaam getroffen door de reactie van hoofdredactie en redactieraad van het Nieuwsblad van het Noorden. Als ze het NvhN een sterk merk noemen, vergeten ze het abonneeverlies van zeker veertigduizend (!) in de afgelopen jaren te vermelden. Dat hoofdredacteur Geert Jan Laan het Nieuwsblad vergelijkt met een sterk merk als Coca Cola is lachwekkend. Coca Cola is niet wegens jarenlang verlies gedwongen de formule te wijzigen en een fusie aan te gaan’, aldus Van Wijngaarden.
Als redactieraad DCGD roepen wij directie en Raad van Commissarissen van Hazewinkel Pers en NDC op om Dagblad van het Noorden te kiezen als nieuwe titel voor de fusiekrant van Nieuwsblad van het Noorden en Drentse Courant/Groninger Dagblad. Dagblad van het Noorden is een goed klinkende titel die de lading dekt. Het is een nieuwe onbesmette titel, maar toch zo dicht tegen de oude titels aan liggend dat er geen sprake kan zijn van verwarring of een effect van: onbekend maakt onbemind.
Waarom Dagblad van het Noorden? 1. Met een nieuwe titel geeft de uitgever aan een nieuw, beter product in de markt te zetten dan de oude titels. Die vernieuwing en verbetering kan op een heldere wijze met de markt gecommuniceerd worden. Dit zorgt voor een nieuw elan en kansen voor nieuwe abonnees. Ex-lezers van NvhN of DCGD zullen bovendien een nieuwe krant eerder weer eens willen proberen dan een krant met een bestaande titel, omdat ze die immers al eens opgezegd hebben. 2. Met de slogan Nieuwsblad wordt Dagblad zijn de lezers van het Nieuwsblad van het Noorden prima voor te bereiden op de stap naar een nieuwe ochtendkrant. De ouderwetse term Nieuwsblad wordt vervangen door het modernere Dagblad, en de krant wordt ook beter en verschijnt zoals de meeste moderne kranten ’s ochtends. 3. Voor de lezers van Drentse Courant/Groninger Dagblad is Dagblad van het Noorden ook een meer dan aanvaardbare titel. Doordat het woord ‘dagblad’ in de titel terugkomt, ontstaat er een gevoel van een gelijkwaardige fusie tot een nieuw, beter product. Andersom zou het handhaven van de titel Nieuwsblad van het Noorden veel lezers van DCGD kunnen afschrikken. 4. Ervaringen met krantenfusies elders in het land wijzen uit dat een nieuwe titel, waaruit blijkt dat de nieuwe krant het resultaat van een fusie is, succesvoller is dan het handhaven van een van beide titels. We wijzen op bijvoorbeeld BN De Stem en NRC Handelsblad aan de ene kant en Haagsche Courant (samen met het Binnenhof) aan de andere kant. 5. Net als extern zorgt een nieuwe titel ook intern voor een nieuw elan. Alle medewerkers worden er duidelijk van doordrongen dat we op 2 april een nieuwe start maken en een werkelijk betere krant gaan maken. Andersom zou het handhaven van de bestaande titel Nieuwsblad van het Noorden neerkomen op het schofferen van de DCGD-medewerkers. 6. Dagblad van het Noorden is als suggestie voor een nieuwe titel het meest genoemd door lezers en andere inwoners van Groningen en Drenthe. Het Fingerspitzengefühl van de man in de straat moet niet onderschat worden. 7. Dagblad van het Noorden is een onbesmette titel. Het is historisch onjuist om te stellen dat de titel besmet is met een NSB-verleden. Uit het omvangrijke en zeer betrouwbaar geachte onderzoek van Bart Tammeling naar de geschiedenis van de dagblad in Groningen en Drenthe, De krant bekeken, blijkt dat slechts de titel Dagblad VOOR het Noorden in de oorlog gebruikt is. Aan het eind van de oorlog kwam na het verdwijnen van het Nieuwsblad van het noorden alleen nog het nationaal-socialistische Dagblad voor het Noorden uit. Een saillant feit in dit verband is dat de titel Groninger Dagblad in de oorlog juist regelmatig nazi-propaganda plaatste. 8. In het R & M-onderzoek naar de gevolgen van de fusie is aan abonnees en niet-abonnees gevraagd wat ze zouden doen als er een ochtendkrant met een nieuwe titel komt die het beste van de huidige krant in zich verenigt. De positieve uikomst, een forse abonneewinst, is dus gebaseerd op de veronderstelling dat er een nieuwe titel komt. De gevolgen van het handhaven van een oude titel zijn op zijn minst onvoorspelbaar. Waarschijnlijk is dat de abonneewinst veel lager zal zijn. 9. Dagblad van het Noorden ligt beter in het gehoor dan Noorder Dagblad, Noordelijk Dagblad. 10. De term Nieuwsblad dekt de lading niet meer. Een nieuwsblad komt enkele keren per week uit. Een dagblad dagelijks. De term Dagblad is derhalve juister en meer bij de tijd.