nieuws

29 aug 2010, 19:07

Groninger CDA-ers met bussen en auto’s naar landelijk congres

CDA Stadskanaal wil alle leden in de gelegenheid stellen om hun stem uit te brengen op het landelijke CDA-congres. Het congres wordt gehouden als het verwachte regeerakkoord van CDA en VVD met gedoogsteun van PVV er komt. CDA’ers uit Stadskanaal en omgeving reizen per auto en bij voldoende animo is het de bedoeling dat er busvervoer wordt geregeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De discussie binnen onze partij over deze regeringsdeelname is een zeer fundamentele. Dat leden gelegenheid krijgen om zich uit te spreken over een regeerakkoord is uitzonderlijk, maar in dit geval van groot belang. We bepalen met elkaar waar we als partij staan’’, zegt fractievoorzitter Roelof Plieger van CDA Stadskanaal. ,,Deze zwaarwegende en levendige discussie verdient een waardige afsluiting. En wij willen zo veel mogelijk CDA-leden uit de regio in de gelegenheid stellen hierbij aanwezig te zijn om hun stem te laten horen.’’

Regeerakkoord


 Het congres gaat door als de onderhandelaars tot een regeerakkoord komen. ,,Normaal gesproken beslissen de Kamerfractie en het landelijk partijbestuur hierover. Nu worden de leden geraadpleegd. Die stem telt zwaar, het lijkt mij praktisch onmogelijk dat fractie en bestuur de stem van de leden naast zich neerleggen’’, zegt Plieger.

Ledenreis
Komt het congres er - waar en wanneer dan ook - dan organiseert CDA Stadskanaal een ledenreis. Plieger: ,,Er zijn veel leden niet in de gelegenheid om met eigen vervoer naar het congres te gaan. Wij vinden dat iedereen die dat wil, erheen moet kunnen.’’ De wijze van vervoer is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. In eerste instantie is het de bedoeling dat de CDA’ers gaan carpoolen. Bij voldoende animo wil CDA Stadskanaal busvervoer regelen.

Opgave


Aangezien het ledencongres waarschijnlijk na bekendmaking op zeer korte termijn wordt gehouden, is opgave nu al mogelijk. Dit kan bij secretaris Mariëtte Tuin, tel. (0599) 331103, mobile 06-51873773 of e-mail tuin0020@planet.nl of fractieondersteuner Carin Heutinck, tel. (0599) 650110, mobiel 06-12184424 of e-mail carinheutinck@hotmail.com.