nieuws

08 mei 2009, 15:03

Groninger carpoolsite groot succes

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Carpooldate.nl is een website waar carpoolers elkaar ontmoeten om reisafspraken te maken. De website is een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De site is sinds 6 mei 2009 in de lucht. De drie noordelijke provincies willen het carpoolen stimuleren om de toenemende verkeersdruk op de wegen te verminderen en een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Op de site kunnen zowel individuen als bedrijven zich kosteloos inschrijven om een carpoolafspraak te maken. Carpoolen is voor de automobilist kostenbesparend, goed voor het milieu en gezellig.

Carpooldate zo geregeld
Carpooldate.nl hanteert een simpel en efficiënt systeem. Op basis van de wensen van de carpooler zoekt het systeem een passende carpoolmatch. De carpooler kan vervolgens zelf contact opnemen met de carpoolmatch om samen reisafspraken te maken.

Carpoolen loont
Ook voor werkgevers levert carpoolen voordelen op, zoals minder parkeerdruk en een positief imago door een bijdrage aan de leefbaarheid van de omgeving. De campagne ondersteunt werkgevers om het carpoolen in hun bedrijf of organisatie te stimuleren. De website geeft hierover meer informatie. Kijk op www.carpooldate.nl.