nieuws

14 jan 2013, 22:10

Groninger Bodembeweging: ‘Nieuw Fonds voor aardbevingen en bodemdaling’

De Groninger Bodembeweging vreest dat de schade in de provincie Groningen niet alleen door aardbevingen, maar ook door bodemdaling, vele malen groter is dan tot nu toe gedacht. Niet alleen huizen, maar ook monumenten, molens en kerken in Groningen leiden schade. ‘De Nederlandse Staat heeft tot nu toe 150 miljard euro verdiend aan het Groningse gas. Een deel van de baten moet in een groter fonds komen om ook toekomstige generaties Groningers schadeloos te stellen.’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat betoogden maandagavond twee woordvoerders van de Groninger Bodembeweging, Betty van Veen en Hilda Groeneveld.

Het tweetal heeft geen blind vertrouwen in de goede bedoelingen van de NAM. ‘Eerst zien, dan geloven’, aldus de bestuursleden. Ze spraken tijdens een vergadering van een raadscommissie in het gemeentehuis van Loppersum.

Volgens de bestuursleden was de aardbeving van september 2011 veel groter dan in het verleden voor mogelijk werd gehouden, en was deze net zo groot als theoretisch maximaal voor mogelijk werd gehouden.

‘Zeker is in elk geval dat de aardbevingen nog vele jaren zullen doorgaan en dat wij hier met de ellende blijven zitten. In veel gevallen is er bij Groningers zelfs sprake van een gevoel van onveiligheid’, aldus de bestuursleden.

Kritiek op waterschappen

De Groninger Bodembeweging vindt dat het tijd wordt om ook veel scherper te kijken naar de gevolgen voor Groningen van de bodemdaling. Volgens de GBB wordt er door waterschappen in Groningen veel te laconiek op bodemdaling gereageerd.

‘Waar moeten burgers die last hebben van “zetting” door de bodemdaling hun schade straks claimen? Dat is echt niet goed geregeld’.

‘Er moet een groter fonds komen voor vergoeding van de schade. Wij willen volledige schadevergoeding’.