nieuws

30 apr 2013, 13:01

Groninger bij abdicatie Beatrix en inhuldiging Willem Alexander

Bij de abdicatie van Beatrix was dinsdagmorgen één Groninger, die bovendien een prominente rol vervulde. Het betrof Johan Remkes, een van de meest succesvolle Groningse politici en momenteel Commissaris der Koningin in Noord Holland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Remkes woonde alle plechtigheden bij in zijn hoedanigheid als CdK van Noord-Holland. Zo moest hij ook zijn handtekening zetten onder het officiële abdicatie-monument.


Johan Remkes werd geboren in Zuidbroek bij Hoogezand. Hij volgde de hbs-A en studeerde een tijd economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1975 tot 1977 was hij voorzitter van de JOVD, de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie.


In 1978 kwam hij zowel in de Provinciale Staten van Groningen terecht alsook in de gemeenteraad van Groningen. Zijn (eerste) raadslidmaatschap duurde vier jaar. Zijn Statenlidmaatschap daarentegen eindigde pas in 1993, het jaar waarin hij lid werd van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Van 1982 tot 1993 was hij ook lid van Gedeputeerde Staten van Groningen en van 1994 tot 1996 zat hij tevens opnieuw in de Groningse gemeenteraad.


In 1998 werd hij van Kamerlid staatssecretaris in het kabinet-Kok II en op 22 juli 2002 vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende I. Vanaf 27 mei 2003 was hij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kabinet-Balkenende II, dezelfde functie vervulde hij in het kabinet-Balkenende III aangevuld met bestuurlijke vernieuwing. Zijn ministerschap eindigde op 22 februari 2007.