nieuws

06 okt 2008, 20:08

Groninger Armoedepact werpt resultaten af, meldt gemeente

Dit jaar doen vijfhonderd tot duizend minima een beroep op een ondersteunende maatregel, terwijl ze dat vorig jaar niet hebben gedaan. Ook toen behoorden zij tot de groep met een minimuminkomen. Met de schuldhulpverlening gaat het goed: de voorlichting door de Groningse Kredietbank over de schuldhulpverlening is goed georganiseerd. Er is goed contact tussen de Kredietbankbank en de instellingen die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Dit schrijft het Groninger college van B&W aan de raad naar aanleiding van de evaluatie van het eerste jaar van het Groninger Armoedepact.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


De participatiebanen – in het bijzonder de Seniorenbanen- komen goed uit de verf. Ook het project Meedoen, waarbij Stadjers die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen gestimuleerd worden deel te nemen aan de Groninger samenleving, doet het goed. Hoewel de onderzoekers constateren dat het het Armoedepact ontbreekt aan een goede informatie- en communicatiestrategie, is het college van B&W van Groningen redelijk tevreden over de behaalde resultaten. Het college wil de komende tijd de voorlichting over de diverse voorzieningen en mogelijkheden voor mensen met een minimuminkomen aanzienlijk verbeteren.

Verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren: “De betrokken instellingen zijn hard met elkaar en met ons aan de slag om armoede en sociale uitsluiting in onze stad te bestrijden. Vooral op het gebied van het voorkomen van schulden en de ondersteuning bij de hulpverlening sorteert het Armoedepact effecten. Ik ben ervan overtuigd dat ook de andere onderdelen van het Armoedepact straks zichtbare resultaten zullen boeken.”

Bij de ondertekening van het Groninger Armoedepact in september 2007 benadrukte Verschuren dat het gaat om een ‘levend’ document, waarin altijd plaats is voor nieuwe ideeën, initiatieven en afspraken. De wethouder is de afgelopen periode in gesprek geweest met een aantal nieuwe instellingen, waaronder de nutsbedrijven in Groningen. Dat heeft geleid tot afspraken over het voorkomen van afsluitingen en het zo vroeg mogelijk bieden van schuldhulpverlening.

Bij de 53 concrete afspraken uit het Armoedepact 2007 voegen zich dit jaar 19 nieuwe afspraken. Zo zal de Rechtswinkel zich inzetten om de bekendheid en de bereikbaarheid van de winkel te vergroten, gaat de gemeente Groningen samen met de Nierstichting het bestaan van inkomensondersteunende maatregelen onder de aandacht brengen van nierpatiënten en ontvangt Stichting Present een éénmalige subsidie waarmee de stichting vijftig vrijwilligers in contact brengt met vijftig Stadjers in een achterstandssituatie. Daarnaast wil de gemeente Groningen de stichting Voor Elkaar éénmalig financieel ondersteunen. Stichting Voor Elkaar betrekt wijkbewoners uit Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk met een smalle beurs bij (sport)activiteiten in de wijk.