nieuws

25 aug 2001, 00:12

Groningen zoekt oplossing voor gevaarlijk injecteren methadon door junks

De Ambulante Verslavingszorg Groningen (AVG) vindt dat er landelijke afspraken moeten om het inspuiten van methadon door verslaafden tegen te gaan. Minister Borst van Volksgezondheid heeft de AVG opgedragen te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat heroïneverslaafden methadon bij zichzelf inspuiten. Het inspuiten van niet steriele, vloeibare methadon leidt tot abcessen en kan op langdurig gebruik zelfs levensbedreigend zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Directeur Klaas Koops van AVG hoopt eind september een oplossing te hebben gevonden voor het inspuiten van methadon. Het AVG overlegt hierover met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de GGD en de gemeente Groningen. Volgens Koops moeten er echter ook landelijk maatregelen worden genomen. “Daarover praten we met andere verslavingsinstellingen, maar het kan nog wel anderhalf jaar duren voordat daar iets uit voortkomt”, zegt Koops. Als mogelijke maatregel noemt hij methadonverstrekking in pilvorm. Momenteel verstrekt zijn instantie nog vloeibare methadon.
Zestig van de achthonderd methadonafnemers in Groningen injecteren het heroïnevervangend middel, in plaats van het in te slikken. De spuiten worden eveneens verstrekt door de GGD, maar dit is volgens Koops niet in tegenspraak met de methadonverstrekking. “Er worden nooit spuiten verstrekt aan verslaafden die methadon van ons krijgen. Bovendien waarschuwen we op allerlei manieren voor de gevaren van inspuiten”, aldus Koops.