nieuws

18 mrt 2002, 00:12

Groningen zoekt nieuwe monumenten

Blote Bet op de Herebrug, Freia aan de Radesingel en de San Salvatorkerk in de Van Starkenborghstraat hebben alle drie de potentie om monument te worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zij staan althans op de werklijst ‘jonge monumenten’. De stadjers zelf mogen uiteindelijk mede bepalen welke gebouwen of objecten uit de periode 1940-1970 worden toegevoegd aan de nieuwe lijst monumenten.
De gemeente is begonnen met inventariseren en selecteren in de wijken. De directe aanleiding was de herstructurering van woningen met de kans dat vele naoorlogse woningen zouden worden afgebroken.
De potentiële monumenten op de werklijst zijn geselecteerd op hun cultuurhistorische,- architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarde. Ook gaafheid en zeldzaamheid spelen een rol.