nieuws

11 jun 2002, 00:12

Groningen wil weten hoe ambtenaren reageren op klachten

De gemeente Groningen wil graag meer inzicht krijgen in de vraag hoe ambtenaren omgaan met klachten van burgers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen willen met name graag weten of ambtenaren klachten van burgers, die gebruik maken van hun legitieme klachtrecht, beschouwen als ‘gezeur’. Of dat de medewerkers die klachten juist gebruiken als positieve signalen om de organisatie te verbeteren. Om dat aan de weet te komen heeft de gemeente 2500 euro uitgetrokken voor een onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door het onderzoek- en adviesbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.