nieuws

06 jun 2002, 00:12 door JEFFREY WELLER

Groningen wil verbod op kamerverhuurbedrijven opheffen

De gemeente Groningen wil het verbod op kamerverhuurbedrijven in Groningen opheffen. Groningen komt hiermee tegemoet aan de woningnood onder studenten, die de afgelopen jaren schrijnende vormen heeft aangenomen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De maatregel betekent dat weer overal in de stad kamers verhuurd mogen worden. In de jaren negentig werd dat juist verboden. Van de studenten die vorig jaar naar Groningen kwamen, heeft een derde nog geen kamer in de stad. Buitenlandse studenten keerden weer huiswaarts omdat ze in Groningen geen kamer konden vinden. Het kamertekort ontstond na de invoering van de tempobeurs, waardoor het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten stagneerde en de gemeente besloot geen vergunningen meer te verstrekken aan kamerverhuurbedrijven. Dit besluit was tevens een reactie op de klachten van de Stadjers, de ‘autochtone’ Groningers, die overlast zeiden te ondervinden van de studenten.
De toestroom van studenten is de afgelopen jaren flink gestegen, met een huisvestingprobleem tot gevolg. Waar de gemeente vorig jaar nog sprak van een piekprobleem dat zou oplossen naarmate het studiejaar vorderde, stelt ze nu dat het tekort verder zal toenemen als er geen actie wordt ondernomen.
Door zeshonderd vergunningen te verstrekken denkt de gemeente ongeveer drieduizend studenten aan woonruimte te kunnen helpen. Ook wil het college samen met woningcorporaties panden ombouwen voor studentenhuisvesting. Als deze maatregelen onvoldoende blijken, wil de gemeente bovendien helpen zoeken in omliggende gemeenten.
De Groninger Studentenbond (GSb), belangenbehartiger van de studenten, is bij monde van Jacoline Bodeweges ‘blij’ met de aangekondigde maatregelen. Wel vreest de bond, evenals de universiteit, dat het nog lang zal duren voordat de maatregelen daadwerkelijk kamers zullen opleveren.