nieuws

09 mrt 2003, 00:12

Groningen wil nieuw ‘Junior-college’ voor alle 13- en 14-jarigen

De gemeente Groningen wil een nieuw onderwijssysteem invoeren voor alle 13- en 14 jarigen in de stad, een ‘Junior-college’. De plannen daartoe werden zojuist bekend gemaakt door wethouder Wicher Pattje (PvdA) van onderwijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Als het aan het college van B&W van Groningen ligt komt er op korte termijn in de stad een verbeterde aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, waarbij de onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt omgevormd tot een Junior College. Binnen het Junior College zal er specifieke aandacht zijn voor de leefwereld en de mogelijkheden van de 12- 14 jarige leerlingen. Het Junior College duurt twee jaar, waarna de leerling doorstroomt naar de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
Om de aansluiting tussen het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (Vmbo) en het Middelbaar Beroepsonderwijs (Mbo) te verbeteren, stelt het college daarnaast voor in de stad Groningen te komen tot geconcentreerde scholen voor ongedeeld Vmbo. Vorming van Junior Colleges en ongedeelde Vmbo-scholen zijn de kernpunten uit de nota “Een visie om te delen – over de toekomst van het voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen”.
Uitgangspunt van het Junior College is dat de school zoveel mogelijk aansluiting zoekt bij de leefwereld en de mogelijkheden van de leerling. Naast een veilige leeromgeving is het grote voordeel van het Junior College dat leerlingen op latere leeftijd een schoolkeuze maken. Om de overgang tussen basisschool en voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen, stelt het college voor om in het Junior College een drietal succesvolle onderdelen uit de Groninger Vensterschoolaanpak te introduceren. Dat betekent dat het Junior College naadloos moet aansluiten op de zorgstructuur van de Vensterschool, dat de naschoolse activiteiten in het Junior College moeten worden voortgezet waarbij rekening wordt gehouden met de belangstelling en interesses van 12 tot 14 jarigen en dat in het Junior College de ouders betrokken worden bij het voortgezet onderwijs. Het college gaat er vanuit dat hiermee voor de jongste leerlingen een meer geleidelijke overgang naar het voortgezet onderwijs ontstaat.