nieuws

04 dec 2012, 10:10

Groningen wil historisch karakter binnenstad beter beschermen

Het college van B en W van Groningen gaat maatregelen nemen om het historische karakter van de binnenstad te beschermen. Er komen aanzienlijk hogere kwaliteitseisen voor nieuwbouw. Dat moet voortaan beter passen bij het historische karakter van Groningen. Het besluit van B en W komt tegemoet aan een roep om strenger overheidstoezicht op het bouwen in de binnenstad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De regels voor bouwen in de binnenstad worden verscherpt. De binnenstad is al beschermd stadsgezicht. Maar het college van B&W scherpt de welstandseisen voor nieuwe bouwplannen aan.
Zo moet elk nieuwe plan meer dan nu goed aansluiten bij de omgeving ofwel van bovengemiddelde kwaliteit zijn. Met dit tweede criterium blijft het nog steeds mogelijk ‘niet-historiserend’ te bouwen.

De huidige regels zijn volgens het college onvoldoende om ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen houden. Met de aangescherpte welstandseisen loopt de gemeente vooruit op het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad.


Traditie

Het college verwacht met de nieuwe eisen meer bouwplannen die passen bij het historische gezicht van de binnenstad. Maar het verwacht ook meer bouwplannen van grote architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit waarmee in het beschermde stadsgezicht toch afwijkend kan worden gebouwd, wat ook een Groningse traditie is.
Groninger Forum

Het college erkent dat de strengere regels op gespannen voet staan met het streven naar minder regels. “Dit zal voor investeerders in bouwen voor met name de detailhandel en het wonen in de binnenstad een extra belasting zijn.” Anderzijds verwachten B&W steun van de historisch gerichte buurt- en belangengroeperingen. “Deze maatregel ligt volledig in lijn met een roep op strenger overheidstoezicht op het bouwen in de binnenstad.”
Het aangescherpte welstandsbeleid geldt niet voor de Grote Markt Oostzijde en het gebied waar het Groninger Forum komt. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de plannen.