nieuws

28 apr 2014, 07:07

Groningen wil geen “babyluikje” in Indische Buurt: kamer om baby anoniem achter te laten

Het college van B en W van Groningen ziet helemaal niets in een initiatief tot de instelling van een “babyluikje”: een kamer waar men anoniem baby’s kan achterlaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een babyluikje komt er wat B&W betreft niet in Groningen. De gemeente gaat geen medewerking verlenen aan het inrichten van een babyluikje en doet aangifte als het initiatief hiervoor wordt doorgezet.

 

Er is een initiatief voor het oprichten van een babyluikje in de Indische Buurt. Dit is een verwarmde kamer of ruimte waar een baby anoniem kan worden achtergelaten. Zodra dit gebeurt, treedt een protocol in werking om de baby op te vangen.

 

Anoniem

 


De initiatiefneemster heeft de gemeente gevraagd een standpunt in te nemen over haar initiatief. B&W staan hier afwijzend tegenover. Het babyluikje past niet in het huidige beleid rondom de zorg tijdens zwangerschap en bevalling, en het ondermijnt de bestaande hulpverlening.

 

Daarnaast is informatie over afstamming van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de eigen identiteit. Als een baby anoniem wordt achtergelaten, is hierover dus niets bekend. Bovendien is het te vondeling leggen van baby’s in Nederland strafbaar.

 

De gemeente adviseert de initiatiefneemster dan ook dringend om geen vervolg te geven aan dit initiatief voor een babyluikje.