nieuws

07 nov 2007, 21:09

Groningen wil eind aan irritante bureaucratische regels

Het Groningse college van B&W wil overbodige en onnodige regels en voorschriften aanpakken en zo de bureaucratie verminderen. Dat staat in een beleidsbrief die aan de gemeenteraad is verstuurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college wil de vele regels en voorschriften kritisch bekijken.
• Kunnen we toe met minder?
• Is het mogelijk om de administratieve rompslomp in te dammen?
• Kunnen regels en vergunningen worden gecombineerd of eenvoudiger?

De komende maanden wil het college samen met burgers, bedrijfsleven en gemeenteraad antwoorden vinden op deze vragen. Regels die bij hen de meeste irritatie en ergernis opwekken worden vervolgens het eerste aangepakt. Workshops met burgers, bedrijven en andere betrokkenen moeten snel leiden tot de eerste resultaten en tot een afwegingskader voor het vervolg. Daarna worden alle Groningse regels in 2008 systematisch beoordeeld. Ook heeft Groningen zich aangemeld bij het Rijk als pioniergemeente bij de landelijke taskforce Vermindering Regeldruk. Daardoor hoort Groningen bij een kopgroep van gemeenten die samenwerkt met het Rijk en opgedane kennis en ervaring onderling uitwisselt.


In het collegeprogramma ‘Sterk, sociaal, duurzaam’ heeft het college aangekondigd beleid te willen ontwikkelen om onnodige bureaucratie aan te pakken. De brief, die vandaag aan de gemeenteraad is verzonden, schetst een stappenplan om de regeldruk in Groningen te verminderen. Ook bevat de brief een grote serie voorstellen van gemeentelijke diensten ter verbetering en vereenvoudiging van vele bestaande regels. Het plan wordt binnenkort met de raad besproken.