nieuws

13 apr 2013, 15:03

Groningen wacht mega-bezuiniging: 40 miljoen euro per jaar

De gemeente Groningen staat aan de vooravond van een ongekende bezuinigingsoperatie.Wethouder Ton Schroor (D66) liet deze week weten dat het gaat om veertig miljoen euro per jaar.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen staat er financieel slechter voor dan het college van B&W eind vorig jaar dacht. Dat komt omdat de effecten van het regeerakkoord nu bekend zijn en in de financiële vooruitzichten zijn meegenomen.


“Vanaf 2015 verslechtert het meerjarenbeeld fors ten opzichte van de begroting 2013”, meldt het college in een rapportage over de gemeentefinanciën. Dat komt vooral door minder Rijksgeld voor onderwijshuisvesting en de korting op het BTW-compensatiefonds.


Kaasschaaf


“We zitten vanaf 2015 met een structureel probleem van ongeveer veertig miljoen euro per jaar”, licht Schroor toe. “Dat betekent een megazware opgave. En dan hebben we het niet over klein bier en de kaasschaaf. We moeten als college maatregelen nemen die alle portefeuilles van alle wethouders gaan raken. Vergaande maatregelen zijn nodig om een sluitende begroting te presenteren en het weerstandsvermogen op niveau te houden.”
Voorjaarsbrief
Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over te nemen maatregelen. In de Voorjaarsbrief komen B&W met de uitwerkingen van de bezuinigingsvoorstellen.