nieuws

25 jun 2002, 00:12

Groningen vordert met aanpakken risico-bedrijven na ‘Volendam’

De maatregelen die er ook in Groningen na de ramp in Volendam zijn genomen om risicovolle bedrijven beter te controleren, beginnen hun vruchten af te werpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen loopt althans de achterstand in de vergunningverlening geleidelijk in. Ook zijn alle Groningse risicobedrijven inmiddels gecontroleerd. Dit blijkt uit de eerste tussenbalans van het plan van aanpak brandveiligheid en de nota ‘Uit voorzorg’, een nadere analyse van de rapporten van de commissies Oosting en Alders.
Daaruit blijkt ook dat de gemeente Groningen tot dusver tien extra medewerkers heeft aangenomen: preventiemedewerkers, handhavingsambtenaren en medewerkers die het oefen- en trainingsprogramma begeleiden. Verder is de onderlinge afstemming tussen de brandweer, de milieudienst en de dienst Ruimtelijke Ordening verbeterd en is informatie over risico’s voor de inwoners van Groningen gemaakt. Ten slotte doen 80% van de Groningse horecabedrijven sinds vorig jaar mee aan het Convenant ‘Veilig Uitgaan’.