nieuws

27 nov 2007, 21:09

Groningen voert nu op alle fronten strijd voor Zuiderzeelijn

Groningen voert sinds gisteren op alle mogelijke fronten slag om de Zuiderzeelijn. Ook woensdag zal de strijd om de Zuiderzeelijn nog doorgaan. Dinsdag luidden zelfs de klokken van de Martinitoren en van de kathedrale St. Jozefkerk, want ook kerken in Groningen steunen de actie. Op de foto wethouder Jaap Dijkstra van economische zaken van Groningen aan het werk in de Martinitoren. (Foto: Rick Akkerman). Commissaris Max van den Berg hield in de Tweede Kamer een hartstochtelijk

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

pleidooi voor de Zuiderzeelijn, daarin gesteund door de landelijke werkgeversvoorzitter Wientjes van VNO-NCW Noord. Nederland is volgens hem langzamerhand het enige Westeuropese land zonder een hogesnelheidslijn. ‘Wij zijn periferie, makkelijk om straks om ons heen te rijden met snelle treinen.’, smaalde hij. Wientjes wees ook op het voorbeeld van de Noordfranse stad Lille, ooit een uitgebluste stad maar nu een ‘boomming’ stad dankzij de TGV, waardoor de reistijd naar Parijs tot een uur is bekort.


De PvdA in Groningen heeft laten weten geen contributie meer af te dragen aan de landelijke PvdA wanneer de Tweede Kamerfractie akkoord gaat met het kabinetsvoorstel om de belofte van een Zuiderzeelijn af te kopen met twee miljard euro. Woensdag wordt er in de Tweede Kamer verder gepraat. Dan zal ook bekend worden hoe men in de Kamer denkt over een gisteren gelanceerd voorstel om Utrecht aan te haken aan de snelle verbinding, waardoor deze meer passagiers zal trekken en rendabeler zou worden.