nieuws

29 jan 2014, 20:08

Groningen verwijdert verouderde logo’s na opheffing zelfstandige diensten

Groningen gaat alle logo’s verwijderen van tot voor kort zelfstandige gemeentelijke diensten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen is bezig met een omvangrijke reorganisatie. Onder het motto ‘Eén Groningen, één organisatie’ verdwijnt de dienstenstructuur binnen de gemeente Groningen. Door diverse herinrichtingen - zoals de vorming van een Shared Service Center voor alle ondersteunende activiteiten - kan de gemeente doeltreffender en doelmatiger werken, met minder medewerkers en in minder gemeentelijke gebouwen. Een logisch gevolg van deze herinrichtingen is dat ook de dienstnamen van de gevels van de verschillende gemeentelijke panden verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt het algemene gemeentelogo.

 

Ton Schroor, wethouder Personeel en Organisatie van de gemeente Groningen, verwijdert eigenhandig op donderdag 30 januari 2014 om 13.30 uur het gemeentelogo en de naam ‘Dienst Informatie en Administratie’ van het gemeentelijk gebouw aan de Kreupelstraat 1.