nieuws

05 jun 2002, 00:12

Groningen verwacht zware bezuinigingen door rechts kabinet

B en W van Groningen verwachten dat het nieuwe, centrum-rechtse kabinet dat op het punt staat aan te treden, zwaar zal bezuinigen. Dat betekent een somberder perspectief voor de stad-Groningse schatkist.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat betoogde wethouder W. Smink van ruimtelijke ordening dinsdag tijdens een gesprek met een verlaggever van Radio Noord. Volgens Smink werkt het huidige college van B en W van Groningen aan een voorjaarsnota, waarin een balans wordt gemaakt van hoe Groningen er financieel voor staat. Momenteel staat Groningen er zeer goed voor. Bovendien zijn de belangrijkste inkomsten van Groningen – uitkeringen uit het gemeentefonds- aanzienlijk vergroot.
Maar volgens Smink is dat geen aanleiding om al te uitbundig te doen. ‘Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd fors te zullen bezuinigingen. Dat zal zeker ook gevolgen hebben voor de inkomsten van gemeenten, en dus ook voor Groningen.’, aldus Smink. Volgens hem houdt het huidige college van B en W daarom nu al rekening met aanzienlijk minder inkomsten de komende jaren. Om welke bedragen het exact gaat, dat is nog niet bekend. Het wachten is op het regeerakkoord.