nieuws

24 feb 2013, 17:05

Groningen verwacht versobering voorzieningenniveau door Rijksbezuinigingen

B en W van Groningen hebben op een rijtje laten zetten wat de gevolgen voor de gemeente en voor de Stadjers zullen zijn van Rijksbezuinigingen en van de overheveling van taken van het Rijk naar gemeente. Het college liet de gevolgen van het regeerakkoord op het gebied van zorg, welzijn en sociale zaken en de overheveling van taken naar gemeenten op een rij zetten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veel is nog onduidelijk, aldus B en W, maar als het Rijk fors gaat bezuinigen op de budgetten voor zorg en het sociale stelsel, dan gaan burgers dat merken in de voorzieningen.


Binnen enkele jaren krijgen gemeenten er een aantal taken van het Rijk bij op het gebied van zorg, welzijn en sociale zaken. Zo worden ze verantwoordelijk voor jeugdhulpverlening, de AWBZ-begeleiding en –verzorging, en werk & participatie. Dat vinden B&W op zich een goede ontwikkeling. Als gemeente sta je dichter bij de burger en ben je – beter dan de landelijke overheid – in staat om een beroep te doen op de eigen kracht van de mensen die zorg vragen en hun sociale netwerken. En kun je vervolgens zorg en begeleiding efficiënter aanbieden.


Budgetten


Probleem is echter dat de taken wel naar de gemeenten gaan, maar dat het Rijk tegelijkertijd fors wil bezuinigen op de bijbehorende budgetten. En deze bezuinigingen zijn dusdanig dat ze niet kunnen worden opgevangen door de vernieuwingen die de gemeenten in de zorg en het sociale domein willen doorvoeren. Ook zijn de bezuinigingen soms tegenstrijdig. Zo is het beleid dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, omdat dat goedkoper is dan wonen in bijvoorbeeld een instelling. Tegelijkertijd wil het Rijk 75% bezuinigen op de huishoudelijke hulp, terwijl die juist vaak noodzakelijk is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.


Onduidelijk


Op dit moment is nog steeds niet duidelijk hoe de veranderingen in het sociale domein er precies uit gaan zien en welke financiële middelen de gemeenten hiervoor ter beschikking krijgen. Groningen heeft er dan ook samen met de G32 (een netwerk van 32 grote gemeenten van Nederland) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) voor gepleit om snel duidelijkheid te krijgen.


Versoberen


“Wij willen op een sociale manier omgaan met de gevolgen van de zeer aanzienlijke bezuinigingen die nu worden doorgevoerd”, aldus B&W. “Maar we zullen er niet aan ontkomen het voorzieningenniveau te versoberen. Burgers met een zorgvraag zullen dat merken.”