nieuws

05 jan 2010, 10:10

Groningen: Vaarverbod om ijs diepenring te beschermen

Voor bijna alle diepen en kanalen in de stad heeft het college van burgemeester en wethouders op maandag 4 januari een algeheel vaarverbod afgekondigd. Zo kunnen Stadjers, bij aanhoudende vorst, binnenkort een rondje diepenring schaatsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook voor het Reitdiep en het Noord-Willemskanaal heeft de provincie Groningen een vaarverbod ingesteld. Voor het Eemskanaal, een deel van het Oude Winschoterdiep en het laatste stuk in de Oosterhaven ten westen van de Oosterhavenbrug geldt het vaarverbod niet. Vorig jaar is ook een vaarverbod ingesteld, jammergenoeg vroor het toen niet hard genoeg voor ijspret op de diepenring.