nieuws

01 mrt 2013, 10:10

Groningen,Ten Boer en Haren: samen goed voor 225.000 inwoners en vijfde gemeente van Nederland

De provincie Groningen gaat terug van 23 naar 6 gemeenten. Dat is de kern van een ambtelijk advies dat donderdag in het provinciehuis in Groningen is gepresenteerd. Volgens dat advies zouden Groningen en Haren straks samen met Ten Boer en een deel van Slochteren een nieuwe gemeente moeten worden. Mocht dat doorgaan – en dat is lang niet zeker want Provinciale Staten en alle gemeenten moeten zich er over uitspreken – dan zoude combinatie Haren-Groningen straks de vijfde gemeente van Nederland gaan vormen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen telt momenteel bijna 200.000 inwoners, Ten Boer 7500  en Haren bijna 19.000. Samen zouden ze na Amsterdam,Rotterdam. Den Haag en Utrecht dan de vijfde stad van Nederland vormen. Al spant het er wel een beetje om  met Eindhoven dat nu ook al  bijna 220.000  inwoners telt.

De provincie Groningen moet in elk geval voor 2018 van 23 gemeenten terug naar zes. Dat is het althans advies van de commissie Jansen, die het afgelopen half jaar heeft onderzocht hoe de bestuurlijke toekomst van onze provincie eruit moet zien. Onder grote belangstelling werd donderdag het  advies gepresenteerd.