nieuws

07 jul 2009, 08:08

Groningen steekt 18,8 miljoen in werkloosheidsbestrijding

De gemeente Groningen gaat 18,8 miljoen euro steken om de verwachte toename van werkloosheid te bestrijden. Onder de noemer ‘alle hens aan dek’ kwam de gemeente maandag met een uitgebreid pakket maatregelen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het maatregelenpakket richt zich vooral op schoolverlaters en jongeren. Daarnaast doet de gemeente haar best om zoveel mogelijk kansen op de arbeidsmarkt te creëren voor nieuwe werklozen en wordt er geld gestoken in mensen die al een aantal jaren zonder werk zitten.

Volgens wethouder Verschuren van Sociale Zaken verwacht het Centraal Planbureau (CPB) dat de werkloosheid tussen nu en eind mei 2010 ongeveer verdrievoudigt. ,,Dat betekent een enorme groei van het aantal mensen dat bijstand aanvraagt, en daar willen we ons optimaal op voorbereiden”, aldus Verschuren. Op basis van de CPB-cijfers zou het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Groningen groeien van 7500 nu naar minstens 9500 eind 2010. De extra inzet moet ervoor zorgen dat dit doemscenario geen werkelijkheid wordt. "We staan voor een gigantische opgave”, voegt Verschuren toe.

De gemeente gaat onder andere nauw met de ROC’s samenwerken om schoolverlaters te stimuleren een jaar langer door te leren. Daartoe wordt 2,5 miljoen gereserveerd voor werk-leerbanen en traineebanen. Mensen die hun baan kwijtraken, worden via het Mobiliteitscentrum van werk naar werk geleid. Als dat niet lukt, gaan UWV Werkbedrijf en gemeente meteen samen aan de slag. Tenslotte wordt er extra geld uitgetrokken om de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening in te korten en worden 36 banen geschept voor asielzoekers die via de pardonregeling een verblijfsvergunning gekregen hebben en moeilijk aan werk kunnen komen.