nieuws

24 feb 2003, 00:12

Groningen steeds beter gewaardeerd, volgens campagnemakers ‘Er gaat niets boven Groningen’

Er komt steeds meer waardering voor stad en provincie Groningen bij de overige Nederlanders. Dat stelt het Groningen Promotie Overleg (GPO), de initiatiefnemer van de reclamecampagne ‘Er gaat niets boven Groningen’. 'Het beeld van de stugge Groninger is langzaam maar zeker aan het verdwijnen', aldus de onderzoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De reclamecampagne ‘Er gaat niets boven Groningen’ loopt al sinds eind jaren tachtig. Vorig jaar ging er een nieuwe, flitsende reclamecampagne van start, nu uitsluitend via de radio. Sindsdien zijn er ook effectmetingen verrichten. Uit de effectmeting van 2002 blijkt dat het beeld van Groningen nog steeds in positieve zin verandert. Bijvoorbeeld de stelling: ‘Je maakt er gemakkelijk contacten;’, wordt voor Groningen door steeds meer mensen onderschreven. Volgens onderzoeker prof. Pellenarg is de meest opmerkelijke concklusie dat steeds meer ondervraagden vinden dat je met Groningers makkelijk contacten kunt leggen. In 1988 vond nog slechts 18 procent dat met Groningers makkelijk contacten gelegd kunnen worden. Dat percentage is 'spectaculair' gestegen tot 59 %.
Een en ander werd maandag bekend gemaakt door de Groningse onderzoeker prof. dr. Piet Pellenbarg, die het imago van Groningen onderzocht, en door verantwoordelijk gedeputeerde Joop Boertjens (VVD) van Economische Zaken.