nieuws

19 nov 2001, 00:12

Groningen Seaports vraagt provincie subsidie voor reeds gesubsidieerd project

Het havenschap van de Groningse zeehavens Delfzijl en de Eemshaven, Groningen Seaports, heeft een manager op non-actief gesteld omdat hij bij de provincie Groningen een aanvraag heeft ingediend voor een miljoenen subsidie op een project, waarvoor eerder al een bijdrage was verkregen van het ministerie van economische zaken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De manager had bij de aanvrage van 4,4 miljoen gulden subsidie aan de provincie moeten aangeven dat eerder al bij economische zaken een bijdrage was aangevraagd. Omdat hij dat niet heeft gedaan is hij op grond van vermoeden van ernstig plichtsverzuim op non-actief gesteld. Bovendien heeft Groningen Seaports opdracht gegeven voor een accountantsonderzoek. Daarbij wordt ook bekeken of zich de afgelopen tien jaar eerder vergelijkbare situaties hebben voorgedaan.
Een en ander is maandag in Delfzijl bekend gemaakt door directeur H. Post van Groningen Seaports. Dat er voor eenzelfde project twee keer een bijdrage is gevraagd van de overheid, zonder dat daar bij de tweede aanvrage melding van werd gemaakt, werd vermoed door ambtenaren van de provincie Groningen. De provincie gaf vervolgens opdracht aan een accountantsbureau om de subsidie-aanvragen van Groningen Seaports te controleren. Daarbij bleek toen dat de subsidie bij de provincie werd aangevraagd voor een project waar het ministerie van Economische Zaken al een bijdrage aan had gegeven van 2,2 miljoen gulden.
Volgens directeur Post wordt de manager er niet van verdacht de subsidie voor de tweede keer te hebben aangevraagd om daar zelf beter van te worden. ‘Waar het om gaat is dat onze organisatie de komende jaren voor honderd miljoen gulden gaat investeren. Wij kunnen het dan niet hebben dat er ook maar een schijntje van een smet op ons blazoen zou rusten. Daarom moet tot op de bodem worden uitgezocht wat er bij ons is misgegaan’, aldus Post.
De subsidie-aanvraag had betrekking op het verbeteren van industrieterreinen bij de Eemshaven. Deze opknapbeurt vergt een investering van in totaal 15 miljoen gulden. Volgens de Groningse gedeputeerde voor economische zaken J. Boertjens (VVD) is er op zichzelf niets op tegen om bij diverse overheden bijdragen te vragen. ‘Waar het om gaat is dat je verplicht bent te melden dat je ook bij een andere instelling geld hebt aangevraagd, en dat is in dit geval niet gebeurd’.
Groningen Seaports heeft het accountskantoor niet alleen gevraagd de subsidie-projecten van de afgelopen tien jaar te onderzoeken. Ook moet het bureau met voorstellen komen over hoe dubbeles subsidie-aanvragen in de toekomst kunnen worden voorkomen.