nieuws

04 dec 2001, 00:12

Groningen Seaports verder in het nauw bij dubbele subsidie-aanvraag

Een medewerker van het havenschap Groningen Seaports blijkt bij de provincie Groningen een subsidieverzoek te hebben ingediend voor een zaak waarvoor eerder al subsidie was verstrekt door het ministerie van Economische Zaken. Dat blijkt uit een onderzoek naar een subsidieafrekening door het accountantskantoor Deloitte & Touche. Het gaat om een aanvrage voor een subsidie van 4,4 miljoen gulden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek werd twee weken geleden ingesteld op verzoek van de provincie Groningen nadat er bij de provincie argwaan was ontstaan. Het vermoeden was ontstaan dat er sprake was van een aanvraag om subsidie voor werkzaamheden aan de Eemshaven waarvoor eerder al door het ministerie geld was verstrekt. Dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat een ander accountantskantoor Groningen Seaports er in september al op had gewezen dat het bedrag van 4,4 miljoen gulden ook al als subsidie-aanvraag was ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Deze verklaring werd echter niet doorgestuurd naar de provincie Groningen.