nieuws

27 dec 2012, 12:12

Groningen Seaports: ‘Uitspraak was conform verwachtingen; ander oordeel juist gunstig’

Groningen Seaports is niet uit het veld geslagen door een uitspraak van de Raad van State. Volgens die uitspraak komen er geen natuurvergunningen voor uitbreiding van de Wilhelminahaven. Een woordvoerder laat weten dat dit conform de verwachtingen was. Ze wijst er op dat er juist ook een voor Groningen Seaports gunstige uitspraak is gedaan, waardoor andere havenonderdelen wel uitgediept kunnen worden. Hieronder de persverklaring van Groningen Seaports.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Vandaag heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over de uitbreiding van de Wilhelminahaven. Deze uitspraak is conform verwachting omdat het nog om een ‘oude’ aanvraag onder de noemer van Groningen Seaports ging. Dit onderdeel van de vergunning is in later stadium in de vergunningaanvraag van RWE ondergebracht en afgerond. Dit deel heeft RWE al in maart 2012 in de nieuwe aanvraag meegenomen. De uitspraak van de RVS heeft daardoor geen (negatieve) consequenties.

Het uitbreiding en verdieping van het havenbekken Wilhelminahaven – onderdeel van de Eemshaven - is klaar. De lopende aanvraag onder de noemer van Groningen Seaports (reeds eerder ingediend) is dus conform verwachting afgewezen.


Het persbericht van de RvS meldt alleen de ‘negatieve’ uitspraak. Er is overigens voor Groningen Seaports een positieve uitspraak. Het overige deel van de vergunningaanvraag is in stand gebleven en gehonoreerd. Het Doekegatkanaal, de Zwaaikom en bestaande Wilhelminahaven (overige havenbekkens in de Eemshaven) kunnen conform de aanvraag worden afgerond en verder worden verdiept en verruimd. Voor Groningen Seaports is dit een zeer positieve uitspraak.’
 

(Einde Persverklaring)